Örebro läns journalistseniorers fem-årsjubileum firades i Stadsträdgårdens lokaler i september 2018.
Det här är Leif Jakobssons minnesstolpar vid jubileumstalet:
* En arbetsgrupp bildades vid möte på Rosalis Deli som
seniordistriktets ordförande Östen Johansson kallat till och där
Christina Jutterström, som bl a arbetat på Kuriren och SVT, deltog
och berättade om livet i Örebro. Gruppen bestod av Krister Linnér,
Elisabeth Olsson-Chemnitz, Sören Lund och Leif Jakobsson.
* Gruppen kallade till konstituerande möte 23 april 2013 och
Örebro läns journalistseniorer bildades. Alltså för fem år sedan.
* Styrelsen som valdes är nästan intakt sedan dess: Leif
Jakobsson, Åke Eriksson (som ersatts av Jan Pargell) och Lasse
Wretling med Ann-Christine Karlsson och Bernt Larsson som
suppleanter. I princip har alla fem kallats till alla styrelsemöten
under de fem åren. Förslaget till föreningens stadgar antogs.
Under första året hade föreningen cirka 60 medlemmar – antalet
idag är cirka 70.
* Avgiften per månad för alla som inte varit hedersmedlemmar
har tills i somras varit 60 kronor där tio kronor gått till föreningen
och resterande till förbundet och tidningen Journalisten. Efter
vårens kongress som höjde avgiften för journalistseniorerna med
50 kr blev den totalt 110 kronor i månaden.
* Under de fem åren har 25-30 arrangemang (tisdagsfikat ingår
inte) hållits och i princip är det bara en flopp: resan till Lars Lerins
museum, bara ett par i styrelsen anmälde sig och därför ställdes
den in. Ett biobesök hade också få deltagare, annars har antalet
vid varje arrangemang varierat mellan tio och drygt 20
medlemmar, mestadels omkring 20.
* För ett par år sedan inledde vi i all anspråkslöshet tisdagsfika
på Princesskonditoriet första tisdagen i månaden (med paus under sommaren och jul). De som kände för det kom, träffades och
fikade. Ibland har det varit få, ibland tiotalet som träffats för att
snacka och fika.
* Vi skrev också ett öppet brev till NA:s ledning och Mittmedia
där vi tog upp hur våra kollegor på tidningen behandlades av
ledningen som satte betyg, godkänd/icke godkänd. Endast två
medarbetare fick efter företagsledningen poängsättning godkänt.
Det öppna brev publicerades dock inte av NA.
* Året efter bildandet fick vi pengar från seniordistriktet centralt
för att ragga medlemmar. Närmare tiotalet av de pensionerade
journalister i länet som kontaktades kom till ett lunchmöte som vi
inbjöd till, en handfull blev sedan medlemmar.
* För ett par år sedan upprättade förbundet hemsidor för de olika
seniorföreningarna. Den har sedan skötts av Janne Pargell och den
har adressen: http://www.orebrosjournalistseniorer.se/
* En uppräkning av de arrangemang vi anordnat under de fem
åren kan se ut såhär:
NA:s chefredaktör pratade framtid och spådde papperstidningens
död. Docenten Agneta Blom föreläste om extremistvåldet. Före
valet 2014 siade professorn och statsvetare Jan Olsson om möjliga
valutfall. Besök och guidning av Örsta galleri i Kumla. Resa med
räkbåten. Avgående Universitetsrektorn Jens Schollin guidade och
berättade hur universitetet växt. Filmdokumentär om första
kvinnliga wallraffaren Ester Blenda Norström. Guidetur i
Karlslund med Clas Thor. Studiebesök på Världsbutiken och info
om Fair Trade. Bo Hazell berättade om resandefolket. Besök på
Örebrotravet och tränarträff med Mats Karlsson. NA:s tidigare
chefredaktör Ulf Johansson som blev TV-chef berättade om TV:s
framtid. Expressenjournalisten Fredrik Nejman och skandaler
media dragit fram i ljuset. F d politikern Staffan Wermes syn på media. Träff i Vensastugan med Mats Rosenberg. Peter Flack om
sitt förhållande till media. Docenten Tord Strömberg om Örebros
1900-tal. Studiebesök och guidning av nya Konserthuset och
konsert med Göran Söllcher. Studiebesök på Rådhuset i Örebro
med f d kommunalrådet Björn Sundin som guide. Pelle Blohm,
som fick NA-chef avsatt berättade om sin fotbollskarriär. Lars
Ilshammar, tidigare chefredaktör på Örebro-Kuriren, numera chef
på KB, pratade om tidningens liv efter döden. Studiebesök
på Sydnärkenytts redaktion. Lars Ströman, ledarskribent på
Nerikes Allehanda, om världen som journalisterna missar. Dragos,
Rolf Jansson, tidigare chefredaktör på ÖK, om vägen från
Revolver-Herbert till Juttan och Lula. Markus Lutteman om sin
väg från journalist till författare. Statsvetaren Mats Lindberg om
den nya nationalismen inför årets val. Dessutom några fler
biovisningar.
* Flera av sammankomsterna har hållits i Arkivcentrums lokaler.
Lokalen är gratis då vi är medlemmar. Inga honorar har betalats
till de olika föreläsarna som framträtt gratis under de fem åren.