Skicka gärna till jan.pargell@gmail.com så vi åter får vår verksamhet dokumenterad.