Styrelsen för Örebros Journalistseniorer ser ut så här även efter årsmötet den 5 mars:

Leif Jakobsson, ordförande

Lasse Wretling, kassör

Jan Pargell, sekreterare

Bernt Larsson

Ann-Christine Karlsson