Men redan har vi ju besökt Götlinska gården i Nora (och dessutom fikat i närheten). 15 medlemmar var med den 20 augusti.

20 september spelade tio medlemmar boule på Boulebaren i Örebro och precis i dagarna far några medlemmar iväg till Katrineholm för att grilla f d statsministern och numera styrelseordföranden i Swedbank, Göran Persson. Det är ett samarrangemang med Sörmland, Västmanland och Östergötland.

24 oktober klockan 14 får vi en guidning i framtidens äldrevård (?) på Ängens Innovationscentrum i Örebro. Adressen är Landbotorpsallén 17E i Örebro och Leif Jakobsson tar emot anmälningar senast 15 oktober. leif@skogsbrynet23 eller 076 1670508.

9 november klockan 19, slutligen, kan vi lyssna till koraspelaren Maher Cissoko på Kulturbryggeriet. Kora är ett västafrikanskt stränginstrument som ger upphov till mycket vacker musik. Entréavgiften,100 kr, får du betala själv, men föreningen bjuder på dryck för 60 kr. Anmälan till Jan Pargell senast 2 november. jan.pargell@gmail.com eller 0763495194.