Journalistseniorernas styrelse formulerade på uppdrag av ett medlemsmöte ett upprop för den hotade Länsteatern. Texten publicerades också på debattplats i NA.

Örebros Journalistseniorer noterar med bestörtning att vår fina länsteater tycks vara på väg att slås i spillror genom att man vill halvera den fasta ensemblen.

Vi som har verkat i en lite besläktad bransch, journalistiken, är bara alltför välbekanta med effekterna av sådana ingrepp. Vad vill man göra i stället? Jo, hyra in skådespelare som projektanställda.

Jo tack, vi känner igen det där. Det funkar dåligt på redaktionerna och det är inte någon vidare idé inom teatern heller.

Här har vi en länsteater som under flera år fått fina recensioner och uppenbart också vunnit publikens kärlek. Och vad får man höra? Jo, den miljon som påstås saknas kan inte skjutas till eftersom kulturen ”inte hör till regionens kärnverksamhet”.

Så illa tycks det vara. Varken teatern eller journalistiken, båda nödvändiga för det demokratiska samtalet, tillåts vara ”kärnverksamhet”. Och detta i en tid när både demokrati, yttrandefrihet och människors lika värde ifrågasätts.

Ska det verkligen krävas ett uppror för att stoppa detta missriktade beslut?

Styrelsen för Örebros Journalistseniorer

På uppdrag vid medlemsmöte