Årsmöte har vi 4 mars kl 14 i Idrottshistoriska sällskapets lokaler i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13 i centrala Örebro. Arkivcentrums lokaler där vi varit tidigare finns inte tillgängliga längre då Arkivcentrum kastas ut. Där ska bli kontorslokaler som hyrs ut till högre hyra. Vid årsmötet kommer Sven-Arne Ahlberg från Idrottshistoriska att berätta om verksamheten och visa bilder. Vi bjuder på fika.

26 mars kl 14, visar vår medlem Sven-Eric Ardhage sin fina film Året i Rynningeviken, även det i Idrottshistoriska sällskapets lokal, Slottsgatan
13 i Örebro. Det blir också möjlighet till fika.

Den 2 april kl 10 kommer Vivalla-polisen Tobias Löfström att berätta om polisverksamheten i Vivalla. Platsen blir i Vivalla och vi samlas vid polisstationen. Efteråt finns möjlighet att ta en fika i närliggande kafé. Gör helst en anmälan till Bernt tel 073 1588503.

I mitten av maj gör vi en promenad i Stadsparken och njuter av de hundratals praktfulla magnoliaträd som blommarj. Vi fikar efter promenaden i Stadsträdgården. Dag och tid återkommer vi med.

Vi får en av de första guidade visningarna av årets Open Art den 20 juni klockan 16. Vi har tio platser och subventionerar priset 80 kronor med hälften, dvs 40 kronor. Anmälan till Jan Pargell tel 076 3495194, e-post jan.pargell@gmail.com.

HÖSTSTART

Vi startar hösten med en träff i Götliniska gården i Nora den 20 augusti klockan 14. Det blir en guidning och sedan blir det fika för den som vill i kafét vid Norasjön. Götlinska gården är en anrik gård i Nora som ligger vid torget.